English online englishProcvičování angličtiny

Ukazovací zájmena – Demonstrative pronouns

Přeložte text: Už jste to věděli? Demonstrative pronouns

Osobní zájmena – Personal pronouns

podmětový tvar (1. Pád)

předmětový tvar (ostatní pády)

I

you

he

she

it

we

you

they

ty

on

ona

ono

my

vy

oni

me

you

him

her

it

us

you

them

It is raining outside

I see them with her.

Přivlastňovací zájmena – Possessive pronouns

nesamostatná

samostatná

my

your

his

her

its

our

your

their

můj

tvůj

jeho

její

jeho

naše

vaše

jejich

mine

yours

his

hers

its

ours

yours

theirs

This is my house.

The best friend of mine.

Ukazovací zájmena – Demonstrative pronouns

jednotné číslo

množné číslo

this

that

such

the same

it

tento

tamten

takový

stejný

to

these

those

such

the same

it

tyto

tamty

takové

stejné

to

This table is wooden.

These books belong to me.