English online englishProcvičování angličtiny

Předpřítomný čas – Present perfect

Přeložte text: Zlomil si nohu. Present perfect

Tvoření předpřítomného času – Present perfect

Otázka

Oznamení

Zápor

Have

I

you

we

they

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

I

You

We

They

have

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

I

You

We

They

have not

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

Has

he

she

it

He

She

It

has

He

She

It

has not

Have I bid?

He has finally found a job.

I haven’t been here before.

Otázka

Have I

you

we

they

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

Has he

she

it

Have I bid?

Oznamení

I

You

We

They

have

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

He

She

It

has
He has finally found a job.

Zápor

I

You

We

They

have not

sloveso s koncovkou -ed (nebo 3. tvar neprav, sloves)

He

She

It

has not
I haven’t been here before.

* Příslovečná určení pojící se často s předpřítomným časem:

always – vždy, today – dnes, for – pro, often - často, already - už, yet - ještě, už - znamená v otázce a v záporné větě a stojí na konci věty, never - nikdy, seldom – zřídka, since – od, od té doby, this week – tento týden, this morning – dnes ráno, this month (year) – tento měsíc (rok), so far - až dosud, recently - nedávno, just - právě, several times - několikrát, lately - v poslední době, ever - někdy, iťs the second time... - je to podruhé...