English online englishProcvičování angličtiny

Přítomný čas průběhový – present continuous

Přeložte text: Pracují. Present simple

Tvoření přítomného času průběhového – Present continuous

Otázka

Oznamení

Zápor

Am

Are

Are

Are

Is

Is

Is

I

you

we

they

he

she

it

 

+ sloveso

+ -ing?

I

You

We

They

He

She

It

am

are

are

are

is

is

is

+ sloveso

+ -ing

I

You

We

They

He

She

It

am + not

are + not

are + not

are + not

is + not

is + not

is + not

+ sloveso

+ -ing

Are you working?

It is getting colder.

They are not drinking.

Otázka

Am

Are

Are

Are

Is

Is

Is

I

you

we

they

he

she

it

 

+ sloveso

+ -ing?

Are you working?

Oznamení

I

You

We

They

He

She

It

am

are

are

are

is

is

is

+ sloveso

+ -ing

It is getting colder.

Zápor

I

You

We

They

He

She

It

am + not

are + not

are + not

are + not

is + not

is + not

is + not

+ sloveso

+ -ing

They are not drinking.

* Stažené tvary viz sloveso TO BE