English online englishProcvičování angličtiny

Sloveso BÝT – to be

Přeložte text: Ona bude tady. Present simple

Sloveso TO BE – budoucí čas

Otázka

Oznamení

Zápor

Will

I

you

we

they

he

she

it

+ be

I

You

We

They

He

She

It

+ will be

I

You

We

They

He

She

It

+ will not be

(+ won’t be)

Will we be here tomorrow?

I'll be in Prague next week.

I will not be happy there.

Zkrácené tvary:

I will = I'll
you will = you'll
we will = we'll
they will = they'll

he will = he'll
she will = she'll
it will = it'll
will not = won’t

Sloveso TO BE – přítomný čas

Otázka

Oznamení

Zápor

plný tvar plný tvar stažený tvar plný tvar stažený tvar (1) stažený tvar (2)

Am

Are

Are

Are

Is

Is

Is

I ... ?

you ... ?

we ... ?

they ... ?

he ... ?

she ... ?

it ... ?

 

I am

You are

We are

They are

He is

She is

It is

I'm

you're

we're

they're

he's

she's

it's

I

You

We

They

He

She

It

am + not

are + not

are + not

are + not

is + not

is + not

is + not

I'm not

You're not

We're not

They're not

He's not

She's not

It's not

 

I'm not

You aren't

We aren't

They aren't

He isn't

She isn't

It isn't

Are you here?

I am a doctor.

They are not there.

Sloveso TO BE – minulý čas

Otázka

Oznamení

Zápor

    plný tvar stažený tvar

Was

Were

Were

Were

Was

Was

Was

I ... ?

you ... ?

we ... ?

they ... ?

he ... ?

she ... ?

it ... ?

 

I

You

We

They

He

She

It

was

were

were

were

was

was

was

 

I

You

We

They

He

She

It

was + not

were + not

were + not

were + not

was + not

was + not

was + not

wasn't

weren't

weren't

weren't

wasn't

wasn't

wasn't

 

Were you here?

She was happy with him.

It was not sunny. They weren't happy.„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain