English online englishProcvičování angličtiny

Přítomný čas prostý – Present simple

Přeložte text: On pracuje. Present simple

Tvoření přítomného času prostého – Present Simple

Otázka

Oznamení

Zápor

Do +

I

you

we

they

+ sloveso

I

You

We

They

+ sloveso

I

You

We

They

+ don't + sloveso

Do I play?

Do we play?

Do you play?

Do they play?

I play.

We play.

You play.

They play.

I do not (don't) play.

We do not (don't) play.

You do not (don't) play.

They do not (don't) play.

Does +

He

She

It

+ sloveso

He

She

It

+ sloveso + -s

He

She

It

+ doesn't + sloveso

Does he play?

Does she play?

Does it play?

He plays

She plays

It plays

He does not (doesn't) play

She does not (doesn't) play

It does not (doesn't) play

NOTE – Poznámka: Pomocné sloveso "do/does" může také stát v kladných větách. Pak se věta stává výraznější, sloveso je emocionálně zvýrazněno. V praxi pomocné sloveso "do" v kladné větě znamená důraz – české "opravdu":


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain