English online englishProcvičování angličtiny

Minulý čas prostý – Past simple

Přeložte text: Jak tvrdě ona pracovala? Past simple

Tvoření minulého času prostého – Past simple

Otázka

Oznamení

Zápor

Did +

I

you

we

they

he

she

it

+ sloveso

I

You

We

They

He

She

It

+ sloveso + ed

I

You

We

They

He

She

It

+ did + not + sloveso

(did not = didn’t)

Did we play?

I played.

They did not (didn't) play.

Otázka

Did + I

you

we

they

he

she

it

+ sloveso
Did we play?

Oznamení

I

You

We

They

He

She

It

+ sloveso + ed
I played.

Zápor

I

You

We

They

He

She

It

+ did + not + sloveso

(did not = didn’t)

They did not (didn't) play.

Případy použití Past simple:


„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich