English online englishProcvičování angličtiny

Minulý čas průběhový – past continuous

Přeložte text: Neposlouchali jsme. Present simple

Tvoření minulého času průběhového – Past continuous

Otázka

Oznamení

Zápor

Was

Were

Were

Were

Was

Was

Was

I

you

we

they

he

she

it

 

+ sloveso

+ -ing?

I

You

We

They

He

She

It

was

were

were

were

was

was

was

 

+ sloveso

+ -ing

I

You

We

They

He

She

It

was + not*

were + not

were + not

were + not

was + not

was + not

was + not

+ sloveso

+ -ing

Were you drinking?

You were reading.

I wasn't working yesterday.

* Stažené tvary: was + not = wasn't, were + not = weren't.


„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich