English online englishProcvičování angličtiny

Budoucí čas prostý – Future simple

Přeložte text: Ona nebude pracovat tam. Budoucí čas prostý – Future simple

Tvoření budoucího času prostého – Future simple

Otázka

Oznamení

Zápor

Will +

I

you

we

they

he

she

it

+ sloveso

I

You

We

They

He

She

It

+ will + sloveso

I

You

We

They

He

She

It

+ will + not + sloveso

(will not = won’t)

Will we play?

I will play.

They will not (won't) play.

Otázka

Will + I

you

we

they

he

she

it

+ sloveso
Will we play?

Oznamení

I

You

We

They

He

She

It

+ will + sloveso
I will play.

Zápor

I

You

We

They

He

She

It

+ will + not + sloveso

(will not = won’t)

They will not (won't) play.

Zkrácené tvary:

I will = I'll
you will = you'll
we will = we'll
they will = they'll

he will = he'll
she will = she'll
it will = it'll
will not = won’t


Použití


„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich